logo NWO
bekijk dit bericht in uw browser
NWO-persbericht
4 april 2013
Twintig jonge onderzoekers naar buitenland met Rubicon van NWO


Twintig onderzoekers gaan onderzoek doen in het buitenland dankzij het programma Rubicon van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met Rubicon geeft NWO pas gepromoveerde wetenschappers de kans om onderzoekservaring op te doen aan internationaal vooraanstaande instituten in het buitenland.
 

Honderd onderzoekers dienden een aanvraag in voor Rubicon, twintig van hen – dertien vrouwen en zeven mannen - ontvangen nu financiering. Negen laureaten gaan naar de Verenigde Staten, vier naar Groot-Brittannië en twee naar Australië. De rest gaat naar Denemarken, Duitsland, Zweden, Israël en Frankrijk. Veruit de meerderheid gaat voor een periode van 24 maanden naar het buitenland. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijk onderdeel van hun cv.
 

Onderzoek
De jonge wetenschappers zullen onder andere onderzoek doen naar prehistorische grafheuvelrijen, zonnecellen van metaal, botsende neutronensterren en verhuizende kankercellen. In de alfabetische lijst van gehonoreerde onderzoekers staan korte beschrijvingen van alle onderzoeksprojecten.
 

Rubicon
Rubicon is vernoemd naar de rivier die Julius Caesar overstak voordat hij aan zijn zegereeks begon die uiteindelijk leidde tot de uitspraak 'veni, vidi, vici'. Rubicon wordt gezien als een goede opstap voor een Veni uit de Vernieuwingsimpuls van NWO.
 

De gehonoreerden kunnen met hun financiering uit Rubicon tot 24 maanden onderzoek doen. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kan NWO zo’n 80 jonge onderzoekers financieren binnen Rubicon.
 

Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van ruim 500 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij dichter bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan 5000 wetenschappers onderzoek doen.
 

---
 

Lijst gehonoreerde onderzoekers:
 

Zoeken naar biomarkers voor suikerziekte met nieuwe genetische technieken 
Dr. A. (Ali) Abbasi (m), RUG -> Addenbrooke's Hospital Cambridge, Institute of Metabolic Science (GB), 24 maanden 
Biomarkers zijn signalen van stoornissen in de stofwisseling. Het is belangrijk te weten of deze biomarkers de stoornis veroorzaken of hiervan het gevolg zijn. Met nieuwe genetische technieken worden in grote bevolkingsonderzoeken in Engeland en Nederland deze oorzaak-gevolg vragen bestudeerd.
 

Nieuwe buren, nieuwe genexpressie? 
Dr. J.G. (Joke) van Bemmel (v), EUR –> Institut Curie, Mammalian developmental epigenetics (FR), 24 maanden 
Door breuken in het DNA kan een gen andere buren krijgen. Dit gebeurt vaak in kankercellen. De onderzoekers gaan daarom analyseren of bij de 'verhuizing' van een gen de nieuwe buren een effect hebben op de expressie van zo'n gen.
 

Women's citizenship in South East Europe 
Dr. C. (Chiara) Bonfiglioli (v), UU -> University of Edinburgh, School of Law (GB), 12 maanden 
The region of South East Europe has undergone profound social, economic and political changes in the last twenty years. The researcher investigates how the post-socialist transition transformed women’s lives as workers and citizens in different states of South East Europe.
 

Prehistorische grafheuvelrijen in Noordwest en Centraal Europa (derde millennium BC) 
Dr. Q.P.J. (Quentin) Bourgeois (m), UL –> Aarhus University, Dept. of Culture and Society (DK), 12 maanden 
Grafheuvelrijen komen overal in Noordwest en Centraal Europa voor. Deze soms kilometers lange rijen structureren het landschap op een grote schaal. Dit project onderzoekt de dynamiek en de functie van deze rijen door middel van computermodellen en simulaties.
 

Enlightened Majorana fermions 
Dr. J.P. (Jan) Dahlhaus (m), UL -> University of California Berkeley, Dept. of Physics (US), 12 maanden 
Majorana fermions could some day be used to build a quantum computer. To realize them with a topological insulator requires a magnetic excitation gap. The researchers will investigate the creation of such a gap by illumination with light. In this way the use of problematic materials in soon-to-come experiments could be avoided.
 

Zonnecellen van metaal 
Dr. ir. E. (Eric) Detsi (m), RUG -> University of California Los Angeles, Dept. of Chemistry and Biochemistry (US), 24 maanden 
Goedkope en efficiënte foto-elektrochemische cellen zijn belangrijk voor onze toekomstige energievoorziening. In dit project wordt een nieuw type cel ontwikkeld dat gebaseerd is op nanoporeus metaal. Dit is mogelijk goedkoper en efficiënter dan traditionele foto-elektrochemische cellen van halfgeleiders.
 

Verbetering van de positie van letselschadeslachtoffers 
Drs. N.A. (Nieke) Elbers (v), VU -> University of Sydney, Sydney Medical School (AU), 12 maanden 
Het letselschadetraject kan een negatief effect hebben op het herstel van letselschadeslachtoffers. Hoe komt dat en hoe kunnen we de juridische procedure verbeteren? De onderzoekers vergelijken het effect van twee verschillende Australische compensatiesystemen op de gezondheid van verkeersslachtoffers.
 

Exploring the therapeutic potential of a novel exercise hormone, Irisin, for use against metabolic disorders 
Dr. A.G. (Anastasia) Georgiadi (v), WUR -> Karolinska Institutet, Dept. of Cell and Molecular Biology (SE), 24 maanden 
Irisine is een nieuw ontdekt 'sporthormoon' dat ervoor zorgt dat meer vet wordt verbrand i.p.v. opgeslagen in vetcellen. Onderzoek bij muizen toont aan dat irisine overgewicht tegengaat en diabetes vermindert. Vervolgonderzoek moet aantonen op welke manieren Irisine als medicijn gebruikt kan worden.
 

Kijken met je hersenen 
Drs. M.R. (Martine) Groen (v), VU -> University College London, Neural Computation Lab. (GB), 24 maanden 
Hersencellen hebben veel uitlopers waarmee ze met elkaar communiceren. Gezamenlijk kunnen hersencellen op grond van pixelinformatie uit het oog een compleet beeld onderscheiden. De onderzoeker gaat kijken of een individuele uitloper al in staat is een beeld te herkennen.
 

Herstellen van de breuk 
Dr. A (Aniek) Janssen (v), UU -> Lawrence Berkeley National Laboratory, Genome Dynamics (US), 24 maanden 
Elke dag lopen onze cellen beschadigingen aan het DNA op, bijvoorbeeld door UV-straling van de zon. Elk stukje DNA wordt op een andere manier gerepareerd. Dit onderzoek bestudeert deze reparatiemogelijkheden in verschillende stukken DNA.
 

Effectievere therapeuten met voortgangsfeedback? 
Dr. K. (Kim) de Jong (v), UL -> University of Pennsylvania, Dept. of Psychology (US), 12 maanden 
Feedback geven over de behandelvoortgang van patiënten aan therapeuten is een manier om de resultaten van psychotherapie te verbeteren. Dit onderzoek gaat na welke eigenschappen van de therapeut voorspellen of deze effectief omgaat met voortgangsfeedback.
 

Hoe schema's je laten leren 
Drs. M.T.R. (Marlieke) van Kesteren (v), RU –> Stanford University, Dept. of Psychology (US), 24 maanden 
Voorkennis, of een schema, beïnvloedt de manier waarop je aansluitende of contrasterende informatie leert. Dit onderzoek bekijkt hoe informatie gerelateerd aan zo’n schema wordt verwerkt door het brein en hoe dit gebruikt kan worden voor schema-gerelateerd leren in het onderwijs.
 

Starting at the right moment 
M.D. (Milena) Lazova, MSc. (v), VU –> Massachusetts Institute of Technology (MIT), Dept. of Biology, (US), 24 maanden 
Bacteria double their genetic information (DNA) in order to pass it to their progeny. The researchers will investigate how bacteria start doubling of DNA in the right time: bacteria, which start that process too early or too late cannot survive.
 

Luisteren naar de kernen van botsende neutronensterren 
Dr. T.G.F. (Tjonnie) Li (m), VU/FOM-NIKHEF -> California Institute of Technology, LIGO Laboratory (US), 24 maanden

Neutronensterren, de meest massieve sterren in het universum, zijn ideale laboratoria voor fundamentele fysica. Onze kennis van zulke sterren is echter beperkt. Onderzoekers stellen voor zwaartekrachtstraling te gebruiken waarmee voor het eerst het inwendige van neutronensterren kan worden waargenomen.
 

Computergestuurd sneller en slimmer nieuwe medicijnen ontdekken 
M.H. (Marnix) Medema, MSc. (m), RUG -> Max Planck Institut für Marine Mikrobiologie, Bremen (DE), 24 maanden 
Bacteriën en schimmels maken allerlei stofjes die bruikbaar zijn als antibiotica en chemotherapeutica. Het overgrote deel van deze stofjes is nog onbekend. Door computergestuurd een zo groot mogelijke chemische, genetische en ecologische diversiteit te bemonsteren, willen de onderzoekers het biochemische universum afspeuren naar nieuwe medicijnen.
 

Een vogel kent men aan zijn veren? 
M.M.L. (Michelle) Moerel, MSc. (v), UM –> University of Minnesota, Center for Magnetic Resonance Research (US), 24 maanden 
In het dagelijkse leven worden we omringd door geluiden. Door geluidseigenschappen te combineren, herkennen we deze geluiden moeiteloos. Bijvoorbeeld, een hoog en snel fluctuerend geluid herkennen we als het fluiten van een vogel. Dit project onderzoekt de hersenmechanismen die hieraan ten grondslag liggen.
 

Peasant farms and agricultural policies: the history of a 'paradigm of response' 
Mr. F. (Federico) D'Onofrio (m), UU -> Yale University, Dept. of Political Science (US), 12 maanden 
The notion of the peasant farm was at the care of agricultural economics in Europe before WWII. It affected decisively agricultural policies in the first half of the 20th century. The notion of the peasant farm became popular again in developing countries after the 1970s. How did peasant farms enter the policy making process? I suggest that the notion of a "paradigm of response" provides a good way to understand the relationship between scientific research and policies.
 

Stamcellen voor leverherstel: paard van Troje? 
Dr. B.A. (Baukje) Schotanus (v), UU -> University of Edinburgh, MRC Centre for Regenerative Medicine (GB), 12 maanden 
Leverstamcellen worden onderzocht vanwege hun mogelijkheden voor therapeutisch gebruik in onbehandelbare leverziekten. Ze lijken echter ook verbindweefseling van de lever in de hand te werken. De onderzoekers zullen hierop ingaan en mogelijk belangrijke inzichten voor stamceltherapie geven.
 

Waarneming van de derde dimensie 
Dr. R. (Rita) Sousa (v), VU -> University of New South Wales, Faculty of Human Movement Sciences Australia, School of Psychology (AU), 24 maanden 
We kunnen de derde dimensie niet direct waarnemen. We moeten hem afleiden door verschillende informatiebronnen te combineren. De meeste experimenten hebben deze bronnen in virtuele omgevingen bestudeerd. Dit onderzoek streeft ernaar de informatiebronnen in echte en dynamische omgevingen te bestuderen.
 

Verschil in ernst tussen patiënten bij aangeboren hartritmestoornissen 
Drs. A.J.M. (Anke) Tijsen (v), UvA –> Technion-Israel Institute of Technology, The Sohnis Research Laboratory for Cardiac Elecrophysiology and Regenerative Medicine (IL), 24 maanden 
Mutaties in ion-kanalen veroorzaken aangeboren hartritmestoornissen, maar deze zijn niet altijd even ernstig bij mensen met dezelfde mutatie. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn variaties in het DNA in andere delen van het zieke gen. De onderzoekers gaan het effect van deze variaties bestuderen en kijken of ze kunnen zorgen dat er minder ziek eiwit is waardoor mensen minder ernstige hartritmestoornissen zullen hebben.

> Aanmelden > Profiel aanpassen > Afmelden
NWO-persbericht

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert toponderzoekers, geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via programma's en beheert (inter)nationale kennisinfrastructuur.

Contact
Meer informatie:
  • NWO, afdeling Voorlichting en Communicatie
  • Telefoon:+31 (0)70 344 07 41
  • Email: voorlichting@nwo.nl
  • Buiten kantooruren kunt u de persvoorlichters van NWO bereiken via: +31 (0)70 344 07 29
Naar onze website
© 2023 NWO
Disclaimer
NWO