logo NWO
bekijk dit bericht in uw browser
Programmaraad voor fundamenteel onderzoek
19 december 2013
Programma voor onderwijsonderzoek
Nieuw lid NRO Programmaraad voor fundamenteel onderzoek

 

Per 1 december 2013 is een nieuw lid toegetreden tot de Programmaraad voor fundamenteel onderzoek (PROO) van het NRO. Het betreft mw. dr. I.M. (Ilse) van Eekelen. Zij volgt mw. dr. Dominique Majoor op, die de PROO vanwege verandering van werkkring heeft verlaten.

 

Ilse van Eekelen studeerde onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht. Zij promoveerde in 2005 aan de Universiteit Maastricht met een proefschrift getiteld ‘Teachers’ will and way to learn. Studies on how teachers learn and their willingness to do so’. Zij is sinds november 2010 rector aan het Revius Lyceum in Doorn.

 

Eerder was zij onder meer werkzaam als onderwijsconsultant bij Twynstra Gudde, consultant en trainer in het voortgezet onderwijs bij Interstudie NDO en directielid a.i. bij het Isendoorn College in Warnsveld. Ook was zij secretaris van de Commissie Rinnooy Kan (LeerKracht!) en secretaris van de Maatschappelijke Raad VO bij de VO-raad. Haar expertise ligt op de terreinen van het voortgezet onderwijs en docent- en schoolontwikkeling.

 

> Aanmelden > Profiel aanpassen > Afmelden
De Programmaraad voor het onderwijsonderzoek (PROO)

De PROO financiert fundamenteel onderzoek naar het beleid over en de dagelijkse praktijk van het Nederlandse onderwijs. Het programma 2012-2015 is het derde meerjarenprogramma.

Contact

Voor vragen over dit attenderingsbericht kunt u contact opnemen met Annemarijke Jolmers: a.jolmers@nwo.nl.

Naar onze website
© 2019 NWO
Disclaimer
NWO