logo NWO
bekijk dit bericht in uw browser
NWO-persbericht
4 september 2013
Ruim veertien miljoen voor achttien onderzoeksscholen


Achttien onderzoeksscholen ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) elk 800.000 euro voor het opleiden van jonge onderzoekers. Met de financiële impuls kunnen de onderzoeksscholen elk aan vier beginnende onderzoekers de ruimte bieden om hun eigen ideeën te ontwikkelen. De financiering is onderdeel van het Graduate Programme van NWO, gericht op het stimuleren van de vorming van excellente onderwijs- en onderzoeksomgevingen voor talentvolle jonge onderzoekers.


Binnen het Graduate Programme van NWO kunnen onderzoeksscholen en Graduate Schools financiering aanvragen. In totaal hebben 32 scholen financiering aangevraagd. Daarvan ontvangen nu achttien scholen een bedrag van 800.000 euro voor de aanstelling van vier promovendi. Met de financiering kunnen de Graduate Schools hun onderwijs- en onderzoeksprogramma’s voor de ontwikkeling van jong wetenschappelijk talent verder versterken.

Vrijheid voor startende onderzoekers
Graduate Schools maken onderdeel uit van een of meerdere universiteiten of instituten en richten zich op talentvolle studenten met interesse in een academische carrière. Zij kunnen al tijdens hun masterstudie op de onderzoeksscholen kennis maken met het doen van wetenschappelijk onderzoek. De Graduate Schools kunnen de meest talentvolle studenten uit binnen- en buitenland aantrekken en daaruit de onderzoekers met de meeste potentie selecteren voor een promotieplaats.

De onderwijs- en onderzoeksomgevingen zijn ontwikkeld naar voorbeeld van de meest succesvolle initiatieven wereldwijd.

Lijst van honoreringen
De onderzoekscholen die financiering ontvangen zijn:

 • Amsterdam Institute for Molecules, Medicines and Systems - STAR programme (VU)
 • COBRA Photonics (TU/e)
 • Communication and Exploitation of Knowledge (RUG, UL, UU, UvA, VU, RU)
 • Education and Research in Advanced Materials (RUG)
 • Erasmus Graduate Programme Infection & Immunity (Erasmus MC)
 • Innovation by integration of Regenerative Medicine and Technology (UMC Utrecht)
 • Interuniversity Graduate School of Psychometrics and Sociometrics (UL, UvA, RUG, UT, UvT, UU)
 • Graduate Program Computer Science and Mathematics: Honors Track on Data Science (TU/e)
 • Graduate Programme Game Research (UU)
 • Graduate Programme Onderzoekschool Oncologie Amsterdam (VUMC, NKI, AMC)
 • Graduate School of Translational Neuroscience (UM)
 • Graduate School of Life Sciences, PhD programme Epidemiology (UMC)
 • Graduate School of Behavioral and Social Sciences (RUG)
 • Netherlands' Magnetic Resonance Research School (RU, WUR, UU, UL, TU/e)
 • QBio-CLS: Training a New Generation of Scientists in Quantitative Biology (UU)
 • SOM research institute and graduate school of the Faculty of Economics and Business (RUG)
 • TRAIL-Graduate School (TUD)
 • World Archaeology (UL, RUG, UvA, VU)


69 onderzoeksscholen
Het Graduate Programme is ontwikkeld door NWO op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Dit is het vijfde jaar waarin financiering wordt gegeven. In totaal hebben nu 69 scholen extra promovendi kunnen aanstellen.

Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

Graduate Programme >
> Aanmelden > Profiel aanpassen > Afmelden
NWO-persbericht

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert onderzoekers, geeft sturing aan de Nederlandse wetenschap via programma's en beheert (inter)nationale kennisinfrastructuur.

Contact

Voor meer informatie:

NWO, afdeling Voorlichting en Communicatie

Naar onze website
© 2021 NWO
Disclaimer
NWO